Tikkabi's Cruiser

05/04-1992
(Vestertorps Billy-Boy x N CH Gazebos B-Tikka)


Karen Elise og Cruiser sommeren 2004, Crusier er nå blitt 12 år.