Kjøpekontrakt                  

 

 

 

 

 

Hundens navn:--------------------------------------

Rase:--------------------------------------------------

Farge: ------------------------------------------------

Far:---------------------------------------------------

Mor:--------------------------------------------------

Født:--------------------------------------------------

Kjønn:------------------------------------------------

 

                                                  Vilkår

1.      Hunden skal hofterønkes og albue rønkes ved 18-24 mnd alder,og hunden skal vises fram på utstilling en gang ved ca 14 mnd alder og ved 2 års alder.

Oppdretter skal ha kopi av avlesnings resultater da gjelder følgene:

2. Har hunden hofteledddysplasi tilbake betales 50 % av kjøpesummen.

   Hund med dysplasi skal ikke anvendes i avel.

3.Har hunden testikkel mangel 50 % av kjøpesummen.

   Må være dokumentert med veterinær erklæring.

4. Ved tydelig tegn på vanskjøtsel, forbeholder oppdretter seg retten til å ta hunden tilbake.

5. Hunden kan ikke overlates eller selges uten at oppdretter kontaktes.

    Oppdretter har i slike tilfeller forkjøps rett.

6. Hunden skal ikke avlives uten at oppretter kontaktes.

    Oppdretter har i da rett til å ta hunden vederlag fritt tilbake. Dette punkt gjelder ikke for

    hunder som avlives av dyrevernmessige hensyn.

7. Samlet garanti ansvar kan ikke overstige 75 % av kjøpe summen.

8. Oppdretter register hunden i Norsk Kennel klubb.

9. Ved videre  salg av hunden skal selger informere kjøper om de forpliktelser kjøper av overfor oppdretter, og som beskrevet i denne kjøpe kontrakt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dersom hunden blir Norsk utstillings champion: halv pris på ny hvalp fra oppdretter.

Dersom hunden blir Norsk lydighets champion eller bruks champion: Gratis ny hvalp fra oppdretter.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kjøper har lest kontrakten og gjort seg kjent med innholdet. Kontrakten godkjennes i sin helhet av:

 

Sted /dato--------------------

 

Kjøper:-------------------------------                                        Selger:----------------------------------