Tikkabi's Cruiser

05/04-1992 - 28/9-2006
(Vestertorps Billy-Boy x N CH Gazebos B-Tikka)


Karen Elise og Cruiser sommeren 2004, Cruiser er nå blitt 12 år.